Υπηρεσίες

H G.P.O. ΑΕ προσφέρει τις υπηρεσίες της στους ακόλουθους τομείς:

• Έρευνες Στρατηγικής Ανάπτυξης
• Στρατηγική Ανάλυση και Σχεδιασμός
• Μελέτες
• Κοινωνικές και Επιδημιολογικές Έρευνες στο χώρο της υγείας
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
• Έρευνες Αγοράς
• Δημοσκοπήσεις
• Πολιτικές και κοινωνικές έρευνες
• Υπηρεσίες επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας
• Παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων και υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου
• Διαχείριση και λειτουργία κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης